Less
impact

In de kassen bootsen wij de natuur na. Het klimaat en de omstandigheden worden zodanig ingericht dat de orchidee zich helemaal thuis voelt. Hiervoor is energie, water en gewasbescherming nodig. Om de milieu-impact te minimaliseren investeren wij in duurzame innovaties en onderzoek. We zijn al een eind op weg, maar zijn er nog niet. Wij gaan voor fossielvrij, emissieloos en chemievrij.

Energie

Waar staan we nu? Op dit moment doen wij al veel om energie te besparen én om te schakelen naar natuurlijke energiebronnen. Een goed voorbeeld hierin is onze DaglichtKas. Door speciale lenzen in het dek worden zonnestralen geconcentreerd op een buis met daarin stromend water. Door de brandlijn die ontstaat, wordt het water in deze buizen opgewarmd. Deze warmte kunnen wij direct óf op een later moment gebruiken bij het verwarmen van de kas. Hiermee besparen wij 40-50% energie! Daarnaast maken wij gebruik van zonnepanelen, ledverlichting, warmtepompen, HNT en warme/koude bronnen.

Doel 2030: Fossielvrij telen

Hoe pakken we het aan? Om fossielvrij te kunnen telen is het van belang om het energieverbruik in de kassen te verlagen en volledig over te schakelen naar groene energiebronnen. We bepalen de ideale energiemix en werken daar stap voor stap naartoe. Dat vraagt tijd, onderzoek en investeringen. Zo zijn wij onder andere aangesloten bij een project waar aardwarmte in ontwikkeling is. Aardwarmte is een duurzame en schone bron van energie. Bij aardwarmte wordt warm water uit de diepe grond opgepompt. Deze warmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van de kas. Het afgekoelde water gaat vervolgens weer terug de grond in. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden voor bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en waterstof.

Water

Waar staan we nu? Water is schaars. Daarom moeten we hier zuinig mee omgaan. In onze kwekerijen vangen we regenwater op om de planten te bevochtigen én recirculeren wij het gebruikte water grotendeels. Hierdoor beperken wij het waterverbruik tot een minimum en blijft het oppervlaktewater schoon. Bovendien beschikken wij over een ondergrondse waterberging. Hiermee laten wij overtollig regenwater in de bodem zakken, wat we in droge tijden kunnen oppompen. En dat niet alleen; met onze ondergrondse waterberging gaan wij verzilting van de bodem tegen én helpen wij de omgeving droge voeten te houden bij hevige regenval.

Doel 2027: Volledige recirculatie

Hoe pakken we het aan? Wij willen naar volledige recirculatie. Ook dit vraagt tijd en onderzoek. Komende jaren zetten wij de laatste stappen, zodat we helemaal geen uitstoot meer hebben op het oppervlaktewater.

Gewasbescherming

Waar staan we nu? Wij gaan voor topkwaliteit orchideeën. Ziektes en plagen kunnen dit bemoeilijken. Om dit te voorkomen, investeren wij in preventie en sterke planten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Als er toch een ziekte of plaag doordringt, zetten wij natuurlijke bestrijders in. Denk bijvoorbeeld aan roofmijten die luizen opeten. Soms is dat echter niet genoeg en moeten wij plaatselijk chemische gewasbeschermingsmiddelen inzetten. Daar ligt onze uitdaging. Vergelijk het met het menselijk lichaam. Door gezond te eten en genoeg te slapen blijven we fit. Krijgen we toch een verkoudheid of griep, dan zieken we uit. Soms moeten we daarvoor geholpen worden met paracetamol of antibiotica.

Doel 2030: chemievrij telen

Hoe pakken we het aan? De stap naar volledig chemievrij telen vergt veel tijd en onderzoek. We moeten immers zoeken naar alternatieven, waarbij ze de ziekte/plaag uitbannen en de plantkwaliteit behouden. Stapsgewijs werken wij naar ons doel toe.